sâmbătă, 9 februarie 2008

Lupu: „Există carenţe în sistemul judecătoresc din Moldova”

Spicherul a declarat că nu poate trece cu vederea şi unele carenţe în funcţionarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova. O demonstrează şi numărul mare de dosare pierdute de Chişinău la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Aceste lacune se datorează nu numai cauzelor obiective, dar şi celor de ordin subiectiv, susţine preşedintele Parlamentului.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul Conferinţei anuale a judecătorilor. Marian Lupu a încurajat asistenţa să-şi orienteze eforturile în vederea consolidării potenţialului Consiliului Superior al Magistraturii, perfecţionării managementului instanţelor judecătoreşti, respectării principiilor transparenţei, imparţialităţii, precum şi a condiţiei etice în activitatea corpului de magistraţi, sporirea calităţii actului de justiţie, etc.

Nu mai puţin important, în opinia Preşedintelui Legislativului, este lupta contra corupţiei, îmbunătăţirea capacităţilor funcţionale ale aparatelor instanţelor de judecată şi mărirea numărului de judecători.

Speakerul a accentuat că primele audieri parlamentare din plenul forului legislativ suprem, care vor demara în luna martie curent, vor avea ca tematică problematica judecătorească şi cazurile Republicii Moldova la CEDO.

Niciun comentariu: