luni, 4 februarie 2008

Speakerul Lupu propune finanţarea ONG-urilor din bugetul de stat

"Pe parcursul ultimilor ani s-a vorbit destul de mult despre necesitatea cooperării atât la nivel politic - între partide, cât şi la nivel de relaţie între instituţiile publice şi societatea civilă. Astfel, la nivelul legislativului doi ani în urmă a fost iniţiat un proces de interacţiune cu societatea civilă, tradus ulterior în Concepţia cu privire la cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă. Desigur ne dorim să obţinem un mai mult dinamism din această relaţie de cooperare, o mai multă deschidere din partea deputaţilor, dar şi o mai mare implicare a organizaţiilor neguvernamentale.

Din momentul lansării Concepţiei de Cooperare cu Societatea Civilă acest proces a înregistrat şi destule lacune. Acest proces mai lasă de dorit şi astăzi, dar pe parcursul anului 2007 în comparaţie cu anul 2006 cooperarea cu sectorul asociativ a căpătat o nouă dinamică. Dacă în 2006 maximum 9 organizaţii neguvernamentale erau antrenate într-o cooperare permanentă activă cu Parlamentul, atunci în 2007 numărul acestora a crescut până la 20 de ong-uri, care au contribuit cu studii, analize şi expertize concrete. Pe durata anului 2007, Legislativul a primit circa 160 de contribuţii din partea sectorului asociativ. Consider că dialogul a evoluat într-un proces ascendent şi între Parlament şi societatea civilă s-a stabilit un grad mai mare de credibilitate şi eficienţă în cooperare.

Importanţa creării unui climat adecvat de dezvoltare a societăţii civile ţine de un context mai larg şi nu doar de un segment restrâns ce cuprinde în exclusivitate activitatea nemijlocită a organizaţiilor neguvernamentale, întrucât ea penetrează practic toate aspectele unei dezvoltări sociale şi economice de ansamblu a societăţii. Dezvoltarea societăţii civile autohtone este una dintre condiţiile esenţiale pentru prosperarea democraţiei. Iniţierea unui parteneriat cu societatea constituie o premisă de responsabilizare a cetăţenilor faţă de problemele cu care se confruntă comunitatea în care trăiesc. În acest context, rolul statului este de a asigura reprezentarea adecvată a intereselor poporului în procesul de luarea deciziilor. Aceasta înseamnă un dialog multilateral între societate şi putere despre priorităţile naţionale de dezvoltare, un dialog fundamentat pe susţinerea societăţii, pe legislaţia în vigoare şi pe valorile democratice.
În lumina celor expuse, consider că ar fi oportună dezbaterea necesităţii elaborării unei Strategii de dezvoltare a societăţii civile şi sper ca această problemă să fie abordată şi în cadrul lucrărilor grupului mixt de lucru.

Dezvoltarea societăţii civile nu trebuie să fie doar o preocupare a finanţatorilor străini, ci şi a statului Republica Moldova. Autorităţile statului au nevoie de un partener de dialog puternic şi trebuie să contribuim la dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor acestui partener, inclusiv prin finanţarea societăţii civile după modelul finanţării partidelor politice prevăzut în Legea cu privire la partidele politice.

Din această perspectivă, ar fi bine ca elaborarea şi implementarea unei Strategii de dezvoltare a societăţii civile să se constituie într-un proces de coagulare a intereselor şi aspiraţiilor societăţii moldoveneşti. Aceasta, în esenţă, presupune şi o mai mare deschidere către cetăţean, o comunicare cu acesta şi, nu în ultimul rând, coerenţă în promovarea politicilor publice."

Serviciul de presă al Parlamentului

Niciun comentariu: