joi, 3 iulie 2008

40 de mln de euro de la Comisia Europeana

Guvernul Republicii Moldova a semnat astăzi, 2 iulie, cu Comisia Europeană acordurile de finanţare ale Planului Naţional de Acţiuni 2007, parte a Instrumentului de Parteneriat şi Vecinătate Europeană, în valoare de 40 milioane de euro.

Acordurile au fost semnate de către doamna Zinaida Greceanîi, Prim-ministru al Republicii Moldova şi domnul Marcus Cornaro, Director regional Europa, coasta de sud a Mării Mediterane, Orientul Mijlociu şi ţările politicii de vecinătate”, AIDCO.

Instrumentul de Parteneriat şi Vecinătate Europeană, pentru care Moldova este eligibilă, substituie Programul TACIS.

Noul instrument este unul mai avansat, care va permite o mai bună direcţionare a asistenţei externe în conformitate cu priorităţile naţionale, va reduce costurile şi perioada de disbursare a asistenţei externe.

Planul Naţional de Acţiuni 2007/ Instrumentul de Parteneriat şi Vecinătate Europeană are o valoare de 40 ml. Euro şi cuprinde 4 programe (pentru fiecare va fi semnat un Acord de finanţare):

Programul Suport bugetar sectorial: Asistenţă în reformarea sectorului de asistenţă socială, în mărime de 21 mln de euro, are destinaţia de a susţine autorităţile din Moldova în implementarea reformelor, negociate într-o matrice de politici. Reformele vizează implementarea noi Legi cu privire la ajutorul social, reforme în domeniul achiziţiilor publice şi managementul finanţelor publice. Programul va fi implementat pe parcursul a 3 ani, iar asistenţa va fi disbursată în 3 tranşe.


Programul Îmbunătăţirea controlului şi supravegherii la frontieră (măsuri însoţitoare EUBAM), în mărime de 11 mln de euro, are destinaţia de a susţine Serviciul Vamal şi Serviciul de Grăniceri în crearea sistemelor de stocare şi transmitere a informaţiei, ce ar relata situaţia în zona de frontieră, inclusiv dotarea cu echipament special, crearea infrastructurii de instruire în cadrul Colegiului Naţional de Grăniceri, dotarea cu echipament de control şi supraveghere la frontiera de stat.

Programul de suport societăţii civile din regiunea din stînga Nistrului, în mărime de 2 mln de euro, va aplica schema de granturi mici destinate susţinerii activităţilor de creare a parteneriatelor între organizaţiile societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului, între organizaţiile societăţii civile şi comunităţile locale. De asemenea, se aşteaptă că proiectul să contribuie la îmbunătăţirea accesului la informaţie. Vor fi susţinute şi activităţile educaţionale, de protecţie a mediului, a drepturilor omului, de protecţie socială şi a tineretului.

Asistenţă tehnică şi twinning, în mărime de 6 mln de euro. Programul presupune schimb de practici şi experienţă în formularea şi implementarea politicilor cu instituţii similare din UE. În special, vor fi iniţiate proiecte de twinning în domeniul reformei justiţiei, normelor şi standardelor în domeniul agricol, protecţiei concurenţei, fortificării drepturilor de proprietate intelectuală etc.

De asemenea, a fost semnat Addendumul la Acordul de Finanţare pentru Programul de Acţiuni TACIS 2005, care prevede posibilitatea contractării de către CE a unor fonduri specifice altor organizaţii internaţionale. Aceste resurse vor fi direcţionate în proiecte investiţionale de aprovizionare cu apă potabilă, irigare, reabilitare a drumurilor, de creare a centrelor multifuncţionale de zi la nivel de comunicare pentru copii, bătrîni şi alte pături vulnerabile.

Serviciul de presa al Guvernului

Niciun comentariu: